Khuyến mãi Khuyến mãi
DANH MỤC SẢN PHẨM

Các loại ốc tán

Ốc cấy 6x13 không tai, hàng dày OCKT613VNH-OCKT613VNH

810₫

Ốc cấy 6x15 có tai, đầu tròn ren suốt OCCT615-OCCT615

850₫

Ốc cấy có tai 4x10 (dày) OCCT410Z-OCCT410Z

750₫

Ốc cấy có tai 4x10 OCCT410Z15-OCCT410Z15

365₫

Ốc cấy có tai 8*15mm, hệ inch OCCTI815Z15-OCCTI815Z15

1,155₫

Ốc cấy có tai hệ inch 1/4, bảy màu-OCCT1413

620₫

Ốc cấy có tai hệ inch 5/16, bảy màu-OCCT51620

960₫

Ốc cấy có tai loại dày, hàng Đài Loan M6-OCCT613TW

1,163₫

Ốc cấy có tai loại dày, hàng Đài Loan M8-OCCT813TW

1,460₫

Ốc cấy có tai M10, bảy màu-OCCT1015Z

1,290₫

Ốc cấy có tai M5, bảy màu-OCCT510

465₫

Ốc cấy có tai M8, bảy màu-OCCT813Z15

705₫

Ốc cấy không tai 10x20 OCKT1020Z15-OCKT1020Z15

1,491₫

Ốc cấy không tai 4x10 (dày) OCKT410Z-OCKT410Z

645₫

Ốc cấy không tai 4x10 OCKT410Z15-OCKT410Z15

308₫

Ốc cấy không tai 5x10 OCKT510Z15 (con)-OCKT510Z15

335₫

Ốc cấy không tai hệ inch 5/16, bảy màu-OCKT8X13Z15

515₫

Ốc cấy không tai M6(1/4)x13 OCKT1413-OCKT1413

575₫

Ốc cấy không tai M6, bảy màu-OCKT610Z15

490₫

Ốc cấy không tai M8, bảy màu-OCKT813

704₫

Ốc cấy không tai tai loại dày, hàng Đài Loan 8x15 OCKT815TW (Con)-OCKT815TW

1,512₫

Ốc chụp gương inox 201 mờ-CS16Z3

3,010₫

Ốc chụp vít gương 304 VNH5300

Liên hệ

Ốc chụp vít gương 304 VNH5301

Liên hệ

Ốc giữ kiếng 12x40 mm SHG1240

8,778₫

Ốc giữ kiếng phi 12mm

8,400₫

Ốc giữ kiếng phi 19mm-SHG1940

14,700₫

Ốc giữ kiếng phi 25mm

13,650₫

SẢN PHẨM ĐÃ XEM